Oorsprong van die Byderhandprojek

Waar het die gedagte van Byderhand Aardklop 2015 ontstaan? Soos die meeste skeppende projekte is daar nie net een beginpunt nie. Byderhand Aardklop 2015 kan eerder vergelyk word met ‘n rivier wat deur die samevloeiing van verskeie groter en kleiner systrome ontstaan en ontwikkel het.

In die vakgroep Skryfkuns aan die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit is ons baie geïnteresseerd in die gebruik en skeppende moontlikhede van media en tegnologie, asook in aspekte van plek en ruimte. Ons is ook by kleiner en groter samewerkingsprojekte betrokke, soos die drie groot interdissiplinêre kreatiewe en -navorsingsprojekte wat sedert 2007 in die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte onderneem is. (Op die spoor van kreatiewe kreature, Oor die einders van die bladsy en Weerspieëling en weerklank: Gesprekke oor tipografie, topografie .) Hierdie projekte deur die vakgroepe Skryfkuns, Grafiese Ontwerp en Kunsgeskiedenis het talle oorspronklike kunswerke en insiggewende navorsing opgelewer. So het die skrywer Fanie Viljoen byvoorbeeld in die kunstenaarsboekprojek, Oor die einders van die bladsy, verskeie media, tegnologie en platforms gebruik om variasies van sy verhaal ‘Pynstiller’ te skep en publiseer.

As deel van die Weerspieëling en weerklank-projek het die skryfkunsstudente o.a. fotografie ingespan om Potchefstroom  en omgewing te ontdek. Hierdie opdrag sluit ook aan by een van die opdragte van die tweedejaarstudente in die module kinder- en jeugliteratuur, naamlik om met media en tegnologie te eksperimenteer. In 2014 het die opdrag behels dat die studente ‘n verhaal moes skryf wat op die kampus afspeel en wat deur middel QR-kodes op selfone gelees kon word. Die plek waar die verhaal gelees word, moes deel van die verhaal vorm. Die groep het in die twee weke wat vir die projek gegun is, met ‘n groot verskeidenheid media geëksperimenteer en het met baie interessante projekte vorendag gekom.

  Dscn9546_k Dscn9536

Tydens die verloop van die projek het ons oor verdere moontlikhede gesels. Dalk sou so ‘n projek by Aardklop aangebied kon word?

Ek het met verskeie mense oor die moontlikhede van so ‘n projek gesels, en heelwat  belangstelling  uitgelok en voorstelle ontvang. Al dié insette het daartoe bygedra dat die idees verder ontwikkel het. Met verdrag het vier subprojekte ontstaan, naamlik gedigte in die Botaniese Tuin, kortverhale en kinderstories by die Boeke-Oase, ‘n tienerverhaal by die Hoër Tegniese Skool en strokies op die pendelroete. Die projek vir plekspesifieke digitale literatuur is aan Aardklop voorgelê en is as deel van 2015 se woordkunsprogram aanvaar.

Die klein klasprojek het nou in ‘n grootskaalse interdissiplinêre projek ontwikkel en meer as 50 mense – van organiseerders tot programmeerders, kunstenaars en navorsers – is op een of ander wyse by die projek betrokke. Skryfkunsstudente wat deel van die QR-klasprojek was of wat in vorige jaargroepe met media en tegnologie geëksperimenteer het, help as assistente in Byderhand Aardklop 2015.

Die projek word onderneem in die Navorsingseenheid Tale en Literatuur in die Suid-Afrikaanse Konteks en vorm ook deel van die vestiging van digitale humaniora aan die Noordwes-Universiteit. Die projek word moontlik gemaak deur befondsing van Die Dagbreek Trust, die Navorsingseenheid en die vakgroep Skryfkuns in die Skool vir Tale, NWU.

Franci Greyling

24  Junie  2015